Zonnatura

Actievoorwaarden Zonnatura enquêtes

Actievoorwaarden Zonnatura enquêtes

 1. Deze Zonnatura actie is toegankelijk voor elke inwoner van Nederland >18 jaar m.u.v. (familie van) medewerkers van Wessanen Benelux B.V. of anderen die professioneel verbonden zijn met de actie.

 2. De actie op Lekker Luchtig loopt van 27-08-2018 t/m 05-09-2018.

 3. De actie op Muesli Choco loopt van 31-08-2018 t/m 12-09-2018.
 4. Iedereen die volledig deelneemt aan deze actie loot mee naar een van de prijzen.

 5. Deelnemers moeten zicht gedragen in overeenstemming met gebruikersvoorwaarden van Facebook & Survey Monkey. Als dit niet gebeurt wordt de deelnemer gediskwalificeerd van deelname aan de actie. Wessanen Benelux B.V. behoudt het recht om Facebook en/of Survey Monkey in te lichten over diskwalificerend gedrag. De voorwaarden van Survey Monkey: https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer  

 6. Aanbieder gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en conform wet en regelgeving rond bescherming persoonsgegevens. Privacy voorwaarden aanbieder: https://zonnatura.nl/privacy-statement/

 7. Elk individu mag slechts een keer deelnemen aan deze actie.

 8. De winnaars worden willekeurig geselecteerd uit de groep van alle deelnemers die volledig hebben deelgenomen aan de actie.

 9. Er zijn 10 prijzen. Elke prijs is een pakket met verschillende Zonnatura producten. De prijs is onderhevig aan de voorwaarden van deze actie waarmee de deelnemer akkoord gaat. Prijzen zijn niet overdraagbaar.

 10. De selectie van Wessanen Benelux B.V. is bindend. Er is geen correspondentie over de uitslag mogelijk.

 11. Winnaar worden per email geïnformeerd. Emailadressen worden uitsluitend gebruikt voor correspondentie met winnaars. Na verzending van de prijzen worden emailadressen en contactgegevens van alle deelnemers verwijderd.

 12. Behoudens opzet of grove schuld zijdens aanbieder, is aanbieder niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door (aanbieden van) het spel als gevolg van:

 • Typ-, druk, of zetfouten;

 • Technische storingen m.b.t. het spel

 • Wijzigingen of beëindigen spel

 • Aanwijzing van een winnaar

 • Tekortkoming(en) van derden waaronder verzendingsbedrijven

 • Enig (verborgen) gebrek aan een prijs.

   

  Aanbieder verleent geen garantie op een prijs.

 1. Organisator: Wessanen Benelux B.V. Atlas Arena, Azie building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam ZO, The Netherlands